Հաշվետվություն 2017-2018 ուստարվա դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների

Բնագիտա-մաթեմատիկական մասնախումբ 2017-2018

Բնագիտամաթեմատիկական մասնախմբի աշխատանքային պլան 2017-2018 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 1 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 2 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 3 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 4 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 5 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 6 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 7 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 8 Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում արձանագրություն 9

Ծնողական խորհրդի արձանագրություններ 2017-2018 ուստարի

Տարրական մասնախումբ 2017-2018

Տարրական դասարանների մասնախմբի աշխատանքային պլան 2017-2018

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 1

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 2

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 3

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 4

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 5

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 6

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 7

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 8

Տարրական դասարանների մասնախմբի 2017-2018 արձանագրություններ 9

Հումանիտար մասնախումբ 2017-2018

Հումանիտար մասնախմբի աշխատանքային պլան 2017-2018

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 1

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 2

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 3

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 4

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 5

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 6

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 7

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 8

Հումանիտար մեթոդմիավորում արձանագրություն 9

Կառավարման խորհրդի արձանագրություններ 2017-2018 ուստարի

Կառավարման խորհրդի 2017-2018 արձանագրություն 1

Կառավարման խորհրդի 2017-2018 արձանագրություն 2

Կառավարման խորհրդի 2017-2018 արձանագրություն 3

Կառավարման խորհրդի 2017-2018 արձանագրություն 4

Կառավարման խորհրդի 2017-2018 արձանագրություն 5