ՀՀ Լոռու մարզի Ուռուտի միջնակարգ դպրոցի 2017թ.-ի տարեկան բյուջեի պլանավորման և բյուջեի տարեկան ծախսերի նախահաշիվ

<<ՀՀ Լոռու մարզի Ուռուտի միջնակարգ դպրոցի2016թ.-ի տարեկան բյուջեի պլանավորման և բյուջեի տարեկան ծախսերի հաշվետվություն

2016-1